Tuesday 02 June 2020

STVARANJE ČOVJEKA OD ZEMLJE I VODE

U Kur’anu je rečeno da je čovjek stvoren od zemlje i vode. Kur’an to ponekad odvojeno naglašava, a ponekad kaže da je čovjek stvoren od blata; naglašava, dakle, da je, stvoren od jedinjenja vode i zemlje. Mi čovjeka od biti […]

Continue Reading...

STVARANJE U TRI TMINE

Zametak u majčinoj utrobi je veoma osjetljivo biće. Kada zametak ne bi imao specijalnu zaštitu, on bi, prilikom promjene temperature, udara, naglih majčinih pokreta, ili doživio teške povrede,

FORMIRANJE KOSTIJU I OBLAGANJE KOSTIJU MESOM

Embrij je u početku bio u obliku zalogaja mesa bez kostiju. Hrskavičavo tkivo u embriju, kako to i ajet ističe, naknadno počinje okoštavati.

Pa onda kap sjemena 'alaqom učinimo,

JEDAN ZALOGAJ MESA

Govoreći da, nakon faze 'alaq, koju provodima zakačeni za zid maternice, doživljavamo fazu zalogaja mesa (''mugda''), Kur'an nam navodi još jedan fenomen.

Pa onda kap sjemena 'alaqom učinimo, zatim

OKAČEN NA ZIDU MATERNICE

Riječ koju smo u prijevodu naveli kao ''zakvačak'' jeste arapska riječ '''alaq''. Osnovno značenje ove riječi je ''nešto što visi''. U periodu života našeg Vjerovjesnika nije postojala embriologija kao

STVARANJE IZ JEDNE BITI I SPOLNOST BEBE

U 46. poglavlju vidjeli smo da nam je, 12. ajetom sure ''Al-Mu'minun'', ukazano na činjenicu da je čovjek stvoren od biti zemlje. Riječ ''bit'' ili ''srž'', koja se

SPERMA JE SMJESA

Zahvaljujući pronalasku i usavršavanju mikroskopa, ostvarila se mogućnost detaljne analize mnogih organa i materija u ljudskom tijelu. Pomoću ovih analiza postalo je jasno da je sperma smjesa različitih