Sunday 29 March 2020

DOKAZI KOJI POSTOJE U NAMA SAMIM

”Nefs” je izraz koji se u Kur’anu navodi u različitim značenjima, između ostalog i u značenju duše, ličnosti, naše osobnosti. ”Nefs” je povezan sa našim tijelom i njemu se pripisuju dobra ili zla djela. Mi ćemo im pružati dokaze Naše […]

Continue Reading...

JEZIK I ČOVJEK

U dosadašnjim poglavljima obrađivali smo i analizirali fenomene, koje Kur'an sadrži na polju prirodnih nauka kao što su fizika, kemija, biologija, medicina i geologija. U ovom i u