Monday 01 June 2020

ŽIVIMO U SVEMIRU KOJI SE NEPRESTANO ŠIRI

Arapsku riječ “sema” spomenutu u ajetu preveli smo kao ”svemir”, ”nebo”. Ova riječ dolazi u značenju svemira, a i u značenju krova zemlje. Mi smo nebo moći Svojoj sazdali, i Mi ga, uistinu, širimo. (51:47) Sve ono što je iznad […]

Continue Reading...

TAČKA U KOJOJ JE ZAPOČELO NAŠE PUTOVANJE

Iz citiranog ajeta razumijemo da on predstavlja dokaz protiv nevjernika, da zbog onoga što je obznanjeno u ovom ajetu nevjernici trebaju povjerovati.

Zar ne znaju nevjernici da su nebesa

RELATIVNOST VREMENA OBZNANJEN PRIJE 1400 GODINA

Tokom povijesti čovječanstva vjerovalo se da vrijeme uvijek teče na isti način u svakom okruženju i za sva bića. Kada to imamo u vidu, onda nam je sasvim

STVARANJE U PAROVIMA

Riječ 'ezvadž', koja se spominje u ajetu znači 'par, supružnik'. U citiranom ajetu navedena su tri primjera stvaranje u parovima:

Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara parove:

SVE SE KREĆE U SVOJIM ORBITAMA

U arapskom jeziku ukupnost se izražava riječju ''kullun''. Ova riječ znači još i ''sve, svako od njih''. U arapskom jeziku postoji i gramatička dvojina, za što se koriste

SILA TEŽE I KRETANJE

Da bi se bolje shvatilo značenje ovih ajeta, prvo ćemo analizirati značenja riječi koje se spominju. Riječ koju smo u 15. ajetu preveli kao ''koje se skrivaju'' jeste

PULSARI

Riječ ''tariq'' jezički je izvedena iz korijena ''tareqa'', u značenju ''kucati, udarati, lupati''. U velikom broju prijevoda Kur'ana riječ ''Tariq'' je uzeta kao lično ime, što nije pravilno.

Tako

ATOM I SUBATOMSKE ČESTICE

Trunčica je najsitniji dio materije. Jedno od značenja trunčice je i atom. Na taj način Allah, dž. š., skreće pažnju na postojanje atoma.

Njemu ne može ništa, ni trunčica

SAVRŠENE ORBITE U SVEMIRU

Sintagma koju smo u ajetu preveli kao pažljivo sazdani putevi na arapskom glasi "zatul-hubuk". Ovim riječima se označava temeljita sigurnost, lijepo stvaranje u vidu umjetničkog djela.

Tako Mi neba

CRNE RUPE: VELIKA ZAKLETVA

Izraz iz navedenog 75. ajeta, koji smo preveli kao ''mjesto gdje se gube'', prijevod je arapske riječi koja glasi ''mevki''. Ista riječ spominje se i u 53. ajetu