ZEMLJINI SLOJEVI

This post is also available in: English, German, Albanian, Arabic, Turkish

U 12. ajetu sure ”At-Talaq”, jednom od kur’anskih ajeta u kome se kaže da postoji sedam nebesa, stoji da je isto koliko i Zemaljinih slojeva. U prethodnom poglavlju smo iz drugih ajeta koji govore o postojanju sedam nebesa, saznali da postoji sedam međusobno skladnih slojeva atmosfere, pri čemu svaki od njih obavlja specifičnu ulogu. Dvanaesti ajet sure ”At-Talaq” govori o sličnosti između nebeskih i Zemljinih slojeva.

Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio; Njegovo naređenje na sve se njih odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvaća! (65:12)

Zemlja je, kao i nebo, podijeljena na različite slojeve o kojima ovisi održivost života na Zemlji. Isto kao što je to slučaj sa atmosferskim slojevima, Zemlja je, izuzev vidljivog dijela po kojem su hodali, u arapskom društvu u kojem je živio naš Pejgamber, bila velika nepoznanica. U to vrijeme bilo je nemoguće dokučiti činjenicu da Zemlja ima međusobno različite slojeve, kao i da ti različiti slojevi imaju različite funkcije. Činjenica da Kur’an poredi atmosferske sa Zemljinim slojevima predstavlja još jedan od kur’anskih fenomena.

ZEMLJINI SLOJEVI OMOGUĆAVAJU POSTOJANJE ŽIVOTA

Kao što smo to već istakli u proteklim poglavljima, primarni cilj činjenica koje Kur’an obznanjuje nije da budu fenomeni kao takvi. Međutim, budući da su činjenice koje nam iznosi Kur’an u potpunom suglasju sa naučnim dostignućima, koje je bilo nemoguće znati u vrijeme Muhammeda, a. s., one u isto vrijeme, same po sebi, predstavljaju fenomen. Naša je dužnost ne samo otkrivanje ovih fenomena, već i razmišljanje o savršenstvima u Allahovom stvaranju. Tako, ilustracije radi, zahvaljujući materiji koja čini jezgro, kao jedan od Zemljinih slojeva, oko Zemlje postoji magnetno polje, koje čini mogućim život na Zemlji. Kada bi generator samom središtu našeg planeta bio manje snage, tada magnetno polje oko Zemlje, poznato kao Van Allenov pojas (pojas snažnog zračenja u svemiru oko Zemlje sačinjen od visoko naelektriziranih čestica uhvaćenih Zemljinim magnetnim poljem) ne bi bilo dovoljno snažno da formira štit koji bi mogao zaustaviti smrtonosnu radijaciju. Kada bi magnetno polje bilo jače, smrtonosne magnetne oluje uništile bi život na Zemlji. Zahvaljujući optimalno podešenom omjeru materija poput željeza i nikla, koji se u jezgru Zemlje nalaze u tečnom stanju, Van Allenov pojas svoju funkciju može vršiti na odgovarajući način. Sve ove precizne proračune obavio je naš Stvoritelj, kako bi Zemlju učinio pogodnom za boravak čovjeka na njoj.
Ustanovljeno je da se Zemlja milijardama godina hladila. (Pretpostavlja se da je to period od oko 4.5 milijardi godina!) Unatoč tome, u jezgru Zemlje ključa lava vrlo visoke temperature. Zemljina kora, dio planeta na kome živimo, u odnosu na cijelu Zemlju možemo uporediti sa korom jabuke u odnosu na cijelu jabuku. Debljina Zemljine kore je čak manja od 1% od njene ukupne mase. Dok čitamo knjigu, hodamo, jedemo, ćaskamo na ovoj tanahnoj Zemljinoj kori ne osjećamo ništa od vreline jezgra. Zastrašujuća dešavanja, koja nastaju u središtu našeg planeta, ne štete našim životima. Mi živimo spokojno, kao da je centar planeta mirna obala nekog jezera. E, upravo ove zastrašujuće visoke temperature i nepojmljivo snažne magnetne sile jesu, zapravo, neophodnosti bez kojih život na Zemlji ne bi bio moguć.
Naš život ovisi o ovim procesima koji nam ni na kakav način ne nanose štetu. Daleko od toga da su ovi procesi slučajni ili da smo ih mi stvorili, Bog je Taj Koji je stvorio sve, pa tako i ove procese u Zemljinoj utrobi. Naša je dužnost da, svjesni svoje nemoći i ograničenosti, zahvaljujemo Tvorcu na svim ljepotama i savršenstvima koja nas okružuju.

BROJ SLOJEVA

Zemlju čine različiti slojevi. Dublje slojeve čine teži metali; oni su mnogo topliji, gušći i pod mnogo većim pritiskomod onih na površini. Na površini Zemlje nalazi se vodeni sloj (1) litosfere, koji čini više od 70% Zemljine površine. Zatim slijedi kopneni sloj (2) litosfere, koji je veoma tanak u odnosu na ostale slojeve. Ispod ovih slojeva nalazi se gornji plašt (3). A ispod njega astenosfera (4), koja iskazuje izvjesnu gipkost.
Ispod ovog sloja slijedi donji plašt (5). U sastavu ovog sloja nalaze se materije poput silikona, magnezijuma, kisika, a, osim toga, tvrdi se da sadrži još i željezo, kalcijum i aluminijum. Ispod ovog sloja dolazi vanjsko jezgro (6), koje čini 30% Zemljine zapremine.
Unutar vanjskog jezgra nalazi se fluid koji djeluje kao generator pokretan Zemljinom rotacijom proizvodeći zaštitno magnetno polje oko Zemlje. U centru Zemlje nalazi se unutarnje jezgro (7), koje je, zapreminski, jedan od najmanjih slojeva.
Kao što se vidi, naš planet je čine slojevi različite strukture i funkcija. Broj slojeva (kao i činjenica da su u međudobnom skladu), odgovara navodima iz ajeta, a s obzirom na spomenuto moguće označavanje množine brojem sedam, čak i u slučaju da se dva sloja prihvate kao jedan, ovaj se sklad neće narušiti.
Analiziramo li fenomene u Allahovom stvaranju, moći ćemo shvatiti činjenicu, koju Allah, dž. š., ističe na kraju već spomenutog ajeta sure ”At-Talaq”: ”…da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvaća!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *