ZAOBLJENOST ZEMLJE

This post is also available in: English, German, Albanian, Arabic, Turkish

Arapska riječ ”dehv”, navedena u citiranom ajetu označava zaobljenost na način nojevog jajeta. Iz tog razloga, bilo je i onih koji su navedeni ajet shvatali u značenju da je Zemlja oblikovana poput nojevog jajeta.

Poslije toga je Zemlju okruglom učinio. (79:30)

Poznati turski alim prof. dr. Sulejman Ateš, pozivajući se na najpoznatiji arapski rječnik Lisan-ul Arab, daje sljedeće objašnjenje ove riječi: ”…Drugim riječima, ako riječ ‘dehv’ znači raširiti, prostrijeti, urediti onda to nije jednostavno prostiranje, uređivanje. Tom rječju se daje značenje ‘zaobljenog prostiranja i uređenja’, tako da iz ovog ajeta proističe značenje da je Zemlja stvorena okruglom.” Riječ ‘dehv’ se koristi i za imenovanje jedne igre sa orasima, a riječ ‘medahi’, izvedena iz istog korijena, označava ‘oble kamenice’. Unatoč činjenici da riječ ‘dehv’ i riječi izvedene iz korijena ove riječi nose značenje zaobljenosti, pojedini prevodioci su, zbog poteškoće u poimanju Zemljine zaobljenosti, ajet shvatili samo kao rasprostiranje Zemlje, te su ajet tako i preveli. Zemlja, zapravo, i ima oblik nojevog jajeta. Ona predstavlja sferoid sa spljoštenim polovima. Tako je Kur’an riješio i pitanje oblika Zemlje, koji je čovječansto stoljećima nastojalo odgonetnuti.
Čak i u knjigama pisanim stoljećima nakon objave Kur’ana Zemlja je smatrana ravnom. Arapskim poluotokom vladala su vjerovanja prema kojima je Zemlja počivala na leđima bika ili ribe, a da zemljotresi nastaju kada riba, na kojoj je Zemlja smještena, mahne repom. Eto, na zaobljenost Zemlje Kur’an upozorava u okruženju u kome je vladala takva svijest.
U tom vremenu Vjerovjenik nije imao brod kojim bi mogao preploviti Zemlju s kraja na kraj da bi tako dokazao da je ona okrugla, nije odlazio u svemir da bi ljudima pokazao sliku Zemlje iz svemira, a niti je imao fotografski aparat ni svemirsku letjelicu, kojom bi to izveo i dokazao da je Zemlja okrugla. Za nas koji živimo u XXI stoljeću jasna i općepoznata činjenica da je Zemlja okrugla, bila je teško pojmljiva za ljude iz Vjerovjesnikovog vremena. Zato je ova činjenica na koju upozorava Kur’an bila velika zagonetka u vrijeme njegovog objavljivanja. Ljudi su kur’anski ajet prihvatili kao dokaz da je Allah, dž. š., Zemlju stvorio ravnom, zanemarivši činjenicu da riječ ‘dehv’ označava zaobljenost.
Dakle, u vrijeme kada je većina ljudi vjerovala kako je Zemlja ravna ploha na leđima bika ili ribe, Kur’an je na prelijep način opisao njen stvarni oblik. Obzirom da je u vrijeme objave Kur’ana na Arabijskom poluotoku bilo dosta nojeva, to je omogućavalo onima koji su bili zainteresirani za rješavanje ove misterije da uzmu u svoju ruku nojevo jaje i razmišljaju o tome. Sferni oblik jajeta predstavlja elegantnu aluziju. Pronicljivost iz kur’anskih ajeta predstavlja dokaz i svjetlost cijelom čovječanstvu.

O ljudi, dokaz vam je već stigao od Gospodara vašeg i Mi vam objavljujemo jasnu Svjetlost. (4:174)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *