STVARANJE U TRI TMINE

This post is also available in: English, German, Albanian, Arabic, Kurdish, Turkish

Zametak u majčinoj utrobi je veoma osjetljivo biće. Kada zametak ne bi imao specijalnu zaštitu, on bi, prilikom promjene temperature, udara, naglih majčinih pokreta, ili doživio teške povrede, ili umro.

…On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine… (39:6)

Tri su zone zaštite u majčinom stomaku koje štite zametak od vanjske opasnosti:
1 – Zid stomaka
2 – Zid maternice
3 – Amnioni mjehur (posteljica)
U VII stoljeću, kada je objavljen Kur’an, čovječanstvo nije znalo za amnioni mjehur. Dobro, kako se može protumačiti to što Kur’an upozorava na tri tmine u majčinom stomaku? Sasvim nesumnjivo, ovu formulaciju je nemoguće objasniti nivoom znanja perioda u kome je objavljen Kur’an. Zametak svoj lagani razvoj provodi na jednom sasvim mračnom mjestu, pod zaštitom ova tri sloja.
Amnioni mjehur je ispunjen fluidom, koji upija vibracije, uravnotežava pritisak, onemogućava da se amniona opna zalijepi za embrij i lagodno okretanje zametka u maternici. Kada se plod ne bi mogao kretati, ostao bi samo kao masa mesa, bio bi prekriven ranama zbog toga što bi mjesecima bio položen na istoj strani i došlo bi do niza komplikacija. Isto tako je veoma bitno da se zametak ravnomjerno zagrijava sa svih strana. Zahvaljujući tome što tečnost ravnomjerno prenosi toplotu, bez obzira na vanjsku, temperatura zametka iznosi 31°C. Naš Stvoritelj je sve, u svakoj fazi, podesio do najsitnijih detalja; odgovorio je na sve naše potrebe u tmini i naš zametak zaštitio od svih negativnih dejstava vanjskog svijeta.

IZ FAZE U FAZU

Bilo je i onih koji su mislili da ovaj ajet upozorava na tri različita okruženja ili na tri različite faze našeg stvaranja u majčinoj utrobi. u tom tumačenju tri tmine su bile:
1. Fallopijeva tuba: nakon što se spoji sperma i jaje, svoj put nastavljaju kroz Fallopijevu tubu. Zigot, koji napreduje dužinom Fallopove tube, razvija se diobom ćelija.
2. Zid maternice: na ovom dijelu se provodi faza kačenja (‘alaq), koju smo analizirali u 51. poglavlju.
3. Amnioni mjehur: mjehur koji je, oko zametka, ispunjen posebnom tečnošću. Preostali dugi dio razvoja se provodi ovdje.
Gledajući izvana, misli se da nema razlike među ovim tamnim mjestima. Međutim, kada bismo se mogli smanjiti na veličinu minijaturne ćelije i prošetati po ovim mjestima, uvidjeli bismo razlike među njima. Prva tamna zona podsjeća na tunel, koji je ogroman u odnosu na ćeliju. Druga tamna zona je veoma mračna šuma. Treća zona, pak, podsjeća na tamne morske dubine.
Dakle, postoje tri sloja ili tri prostora kroz koja embrion prolazi. Zanimljivo je i to da se faze provedene u ovim mračnim mjestima u svim naučnim knjigama dijele i analiziraju kao tri sljedeće faze:
1 – Predembriona faza: U ovoj prvoj fazi, poznatoj i kao ”prvi trimestar”, zigot raste diobom ćelija. Kada se ćelije množe, organiziraju se u tri sloja i to traje prve dvije sedmice.
2 – Embriona faza: Poznata i kao ”drugi trimestar”, ova druga faza traje od druge do osme sedmice trudnoće i tokom ovog perioda zametak se naziva ”živim embrionom”. U ovom periodu se iz slojeva ćelija počinju formirati osnovni organi.
3 – Faza fetusa: Ulaskom u treću etapu trudnoće, koja se naziva i ”treći trimestar”, embrion se već označava kao ”fetus”. Pojavljuju se lice, ruke i noge; fetus postaje živo biće koje vanjskim izgledom već nalikuje čovjeku. Ovaj period počinje u osmoj sedmici trudnoće i traje sve do poroda.
Kao što se i u ajetu upozorava, naše stvaranje se odvija prelaskom iz jedne faze stvaranja u drugu. Zajednička odlika svih faza jeste činjenica da su u svakoj od njih vidljivi dokazi stvaranja.
Do saznanja, koja smo vidjeli u ovom posljednjem poglavlju u vezi sa embriologijom, došlo se tek u posljednjem stoljeću. Ni u jednoj drugoj knjizi, mimo Kur’ana, ne možete naći na bilo koje od ovih saznanja ni prije Kur’ana, a ni hiljadu godina nakon njegove objave. Kur’an je skrenuo pozornost i na stvaranje smjese sjemena, i na naše stvaranje od malog dijela te smjese. Embriju, koji se razvija u maternici, Kur’an je davao imena izvedena iz oblika u kojima se nalazi, poput: zakvačak (‘alaq), zalogaj mesa (mugda). Na taj način je Kur’an formirao svojevrsnu terminologiju, koja je slikovito prikazivala stanja u kojima se nalazi zametak. Opet, niko prije Kur’ana nije iznio da se prvo formiraju kosti, a potom mišići. U hiljadugodišnjoj povijesti nećete, isto tako, naići ni na jednu knjigu, mimo Kur’ana, koja je skrenula pozornost na različite tmine u stvaranju čovjeka.
Da bi se iznijela neka naučna činjenica, potrebna je, prije svega, naučna podloga, ili infrastruktura. Na postojeću podlogu nadograđuju se ostala saznanja. Osim toga, za naučna saznanja te vrste potrebni su i suvremeni mikroskopi i mikro-kamere. Niko ne može tvrditi da je u vrijeme objave Kur’ana postojala naučna podloga, mikroskop, ili mirkokamera. Niko razuman se, isto tako, neće usuditi reći kako su sve te činjenice pogođene slučajnim nagađanjima.

Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem, zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti. (95:4-5)

Čovjek je stvoren u najljepšem obliku, kao rezultat detaljnog plana i u fazama koje slijede jedna iza druge. A onaj koji zaboravi na ovu savršenu Allahovu kreaciju, ko umisli da je njegovo tijelo djelo njega samoga, ko se, ne priznajući Stvoritelja svoga tijela, usudi na pobunu i nezahvalnost, neće, unatoč svom savršenom izgledu, biti ništa više od najnižeg ništavila.

Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?! (52:35)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *