STVARANJE IZ JEDNE BITI I SPOLNOST BEBE

This post is also available in: English, German, Albanian, Arabic, Kurdish, Turkish

U 46. poglavlju vidjeli smo da nam je, 12. ajetom sure ”Al-Mu’minun”, ukazano na činjenicu da je čovjek stvoren od biti zemlje. Riječ ”bit” ili ”srž”, koja se spominje u ajetu koji smo razmatrali u tom poglavlju, spominje se i u 8. ajetu sure ”As-Sadžda”, a ovaj put se naglašava da je čovjek stvoren od biti tekućine.

A potomstvo njegovo stvara od biti hude tekućine. (32:8)

Kako god je, dakle, čovjek stvoren od određene biti zemlje, on se, i u stadiju sperme, stvara od određene biti ove sperme, a ne proizvoljno. Ukratko, dok se riječju ”nutfe” skreće pozornost na stvaranje čovjeka od jednog dijela sperme, riječju ”sulalah” skreće se pažnja na stvaranje iz određene biti sperme.
Kako smo to i prethodno naglasili, spermatozoidi su i dio sperme, a i najosnovniji materija u njoj. A spermatozoid u spermi, koji oplođuje jaje, je i jedan neznatan dio sperme – jedan od stotinu miliona spermatozoida, a i najuspješniji plivač, koji je, u preplivavanju ove duge dionice, za sobom ostavio milione drugih spermatozoida i prvi stigao do cilja. Na kraju, svi smo mi, eto, produkti ovih uspješnih spermatozoida. Svi oni koji su došli na ovaj svijet, postoje ili su postojali zahvaljujući tome što su u prvom nastupu, u takmičenju plivanja pobijedili milione ostalih takmičara. Život je vezan za postizanje pobjede u ovom teškom takmičenju. Obzirom da mi, koji u ovom trenutku čitamo ovaj tekst, postojimo, znači da smo bar jednom u svome životu nadjačali milione ostalih i ostvarili pobjedu. Svi mi postojimo zahvaljujući jednoj odabranoj biti ili srži, jednom spermatozoidu. Kako su u svemu tome sadržane velike pouke za one koji razmišljaju!

Mi vas stvaramo – pa zašto ne povjerujete? Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajete ili Mi to činimo? (56:57-59)

ODREĐIVANJE SPOLA FETUSA

I da On par, muško i žensko, stvara od kapi sjemena kad se izbaci. (53:45-46)

Danas još uvijek možemo biti svjedoci kako muškarci prekoravaju svoje žene kada im ne rode muške potomke. Ta pojava je rezultat pogrešnog ubjeđenja po kojem žene određuju spol djeteta. Još uvijek, dakle, traje pogrešno ubjeđenje, po kome se, tokom povijesti, vjerovalo da žena određuje spol djeteta. Bez obzira što u tolikoj mjeri nisu zapali pod utjecaj ove vrlo rasprostranjene zablude, do skore prošlosti su i naučni krugovi smatrali da je u spolnosti djeteta podjednak doprinos i jajne ćelije majke i spermatozoida koji dolazi od oca. Tek u skoroj prošlosti naučnici su došli do otkrića da spolnost djeteta određuje spermatozoid koji oplođuje jaje.
Iz tog razloga, upozorenja navedenih ajeta, u kojima se spolonost čovjeka dovodi u vezu samo sa sjemenom koje dolazi od muškarca, predstavljaju fenomen.
Genetički kod čovjeka čini 46 hromosoma, koji se nalaze u svakoj ćeliji. Dva od ovih hromosoma su hromosomi spolnosti. Ovi hromosomi se za muškarce označavaju kao XY, a za žene kao XX. Y hromosomi nose gene muškosti, a X gene ženskosti. Oba dijela spolne ćelije, koja se kod formiranja jajne ćelije kod žene odvajanjem rastavlja na dva dijela, podjednako nose X hromosome. Međutim, spolna ćelija kod muškarca, koja se, također, rastavlja na dva dijela, koje sačinjavaju X ili Y hromosome. Ako se X hromosom, koji se nalazi kod žene, spoji sa dijelom spolne ćelije muškarca, koja sadrži X hromosom, onda se formira ženski plod. Ako se, pak, spoji sa dijelom spolne ćelije koja sadrži Y hromosom, tada se formira muški plod. Prema tome, da li će beba biti muškog ili ženskog spola u potpunosti zavisi od hromosoma koji će doći iz sperme. Biološka istraživanja o ovom pitanju još uvijek traju. Saznanja o ovom pitanju su se proširila 2000. godine, nakon pronalaska SRY proteina na Y hromosomu i saznanja u vezi s time.
Ova činjenica, na koju je prije 1400 godina upozorio Kur’an, nije se znala do skore prošlosti.
Povijest je puna primjera nalik primjeru Henryja VIII, koji se rastao od supruge Catherine zato što mu je rodila kćerku. Ova činjenica koju Kur’an iznosi, pored toga što predstavlja fenomen, nosi u sebi i jednu dozu ironije. Stoljećima su žene bile izvrgavane poniženjima zbog spolnosti djeteta. Naučno otkriće je na vidjelo iznijelo kur’anski fenomen, a i dokazalo neosnovanost stoljetnih optužbi na račun žena u kontesktu spolnosti bebe.

MATERNICA – SIGURNO MJESTO

Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo, koju na pouzdano mjesto stavljamo do roka određenoga?! (77:20-22)

U 21. ajetu maternica je opisana kao sigurno mjesto. S obzirom na mjesto na kome se nalazi, za nju se s pravom može reći da je sigurno mjesto. Kod muškaraca nema organa koji bi se mogao usporediti sa tim organom. Maternica je udubljenje u obliku kruške čiji su zidovi načinjeni od mišića. Kod odrasle žene duga je osam, široka pet i visoka dva i po centimetra. Relativno mala maternica se tokom trudnoće povećava. Izvan trudnoće maternica teži 50 grama, a krajem trudnoće prelazi čak i 1000 grama. Fetus koji nosi može težiti i preko 5000 grama. A to znači da je fetus 100 puta teži od same maternice.
Maternica je jedini organ u ljudskom tijelu koji se tako brzo povećava i pokazuje sposobnost tako brzog mijenjanja. Svojim jakim i debelim mišićima maternica štiti fetus, koji stalno raste, od svih vanjskih udara i negativnosti. Etape u kojima je najbespomoćniji, čovjek preživljava zahvaljujući pouzdanoj konstrukciji maternice, koja je najpodesnije i najsigurnije moguće mjesto za embrion. Analiziranje sigurne kreacije maternice, na koju nas Kur’an upozorava, očit je dokaz da je, od prvih stadija našeg nastanka, iz Svoje milosti, Uzvišeni Allah sve podesio na najbolji mogući način.

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo. (1:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *