PUKOTINE NA ZEMLJI

This post is also available in: English, German, Albanian, Arabic, Turkish

U ajetu prije ovog (86:11), Kur’an nas upućuje na osobinu neba da vraća i odbija određene negativne silnice i tako upozorava na pojave koje ljudi prije 1400 godina nisu mogli znati. (To pitanje smo obradili u 20. poglavlju.) Ovaj ajet, isto tako, sadrži upozorenje na činjenice koje ljudi u periodu objave Kur’ana nisu mogli znati.S obzirom na činjenicu da godinama nakon objave ovog ajeta nisu bile otkrivene pukotine na Zemlji, mislilo se da ovaj ajet samo govori o pucanju tla prilikom rasta bilja iz nje.

I Zemlje pune pukotina. (86:12)

Naučnici su nakon Drugog svjetskog rata ubrzano počeli sa istraživanjima ispod mora, kako bi došli do dragocjenih ruda i minerala. Prilikom ovih podmornih istraživanja se, sasvim neočekivano, ustanovilo da je površina Zemlje prekrivena pukotinama. Ove pukotine se nazivaju lomovima Zemljine kore. Kako god je važno da se zahvaljujući određenim osobinama atmosfere, voda vraća na Zemlju, a štetna zračenja odbijaju u svemir (upozorenja iz 11. ajeta), isto tako je veoma bitna i činjenica postojanja pukotina Zemljine kore i njihova funkcija (upozorenje 12. ajeta). Ako usporedimo predio od Drugog svjetskog rata do danas sa periodom od objave Kur’ana do danas, bolje ćemo shvatiti vrijednost što na ove činjenice Kur’an upozorava prije 1400 godina.

SVE JE MEĐUSOBNO POVEZANO

Usmjeravajući naš pogled čas prema nebu, čas prema zemlji, Kur’an nas upućuje na savršene pojave na ovim mjestima; podstiče nas na otkrivanje novih činjenica i tajni.
Sve
Blizu, ili daleko,
Vezano je jedno za drugo
Jednom skrivenom, besmrtnom rukom
Ne možeš napraviti čak ni jedan cvijet
Da ne pomjeriš zvijezdu s njenog mjesta
Francis Thompson
Zemlja je, poput neba, ispunjena tajnama, koje treba otkriti. Linije lomljenja Zemljine kore važne su za osiguranje veze između magme u utrobi Zemlje i njene vanjske površine. Ove pukotine imaju, isto tako, važnu ulogu i u oblikovanjuokeanskog dna.
Saznanje o ovim pukotinama važno je i s aspekta boljeg razumijevanja i ustanovljavanja zemljotresa. Veliki zemljotresi pojavljuju se duž pukotina na Zemljinoj kori. Različita kretanja slojeva Zemljine kore u obliku velikih gromada, duž pojasa loma stvara veliku zategnutost; stijenje sa obje strane pojasa se zategnu poput opruge. U jednom trenutku stijene popuste i dolazi do pokretanja velikih gromada Zemljine kore; zategnuto stijenje zavibrira poput opuštene opruge. Zapravo, pokretanja na pojasu pukotina na Zemljinoj kori, čak i u najžešćim zemljotresima, iznosi svega nekoliko metara. Analizom položaja pukotina nastoji se ustanoviti na kojim područjima postoji velika opasnost od zemljotresa i gdje se osjeća veća potreba za izgradnjom kuća otpornih na zemljotres.
Najveća pukotina na Zemlji proteže se od sjevera prema jugu; od otvorenog mora Grenlanda na sjeveru Atlanskog okeana do Antarktika. Po veličini druga pukotina proteže se duž Pacifika, zapadnom obalom Sjeverne i Južne Amerike. I treća velika pukotina jeste ona koja svojim velikim dijelom prolazi ispod kontinenata, koja se širi duž Južne Azije, prolazi ispod Himalaja i koja zahvata i Tursku. Osim njih postoji i više kraćih pukotina.
Našu pozornost Kur’an usmjerava na ono što trebamo spoznati, analizirati, istražiti i nad čime se trebamo zamisliti. Ako prestanemo Kur’an doživljavati samo kao knjigu koja se uči mrtvima i ako ga prihvatimo kao uputu, uspjet ćemo spoznati istinu.

…Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju. (16:89)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *