PORUKA ZEMLJOTRESA I TEŠKI TERET

This post is also available in: English, German, Albanian, Arabic, Turkish

Arapska riječ ”zilzal” znači ”zemljotres, potres”. Gornji ajeti citirani su iz sure ”Az-Zilzal”. Općeprihvatljivo i ispravno mišljenje je da ova sura govori o zemljotresu koji će se desiti u času Smaka svijeta, ali mi ćemo ih prokomentirati u jednom širem smislu i pokušati povezati sa zemljotresima općenito.

Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” – toga Dana će ona vijesti svoje kazivati. (99:1-4)

U 4. ajetu ove sure rečeno je da će nakon potresa ljudi saznati određene vijesti. Strašna katastrofa, poput potresa, asocira nas na destrukciju, gubitak života, materijalne štete, povrede, veliki strah i paniku. Stoga, na prvi pogled, može djelovati interesantna najava da bi ljudi, nakon potresa, trebali doći do određenih saznanja. I doista, mnogi ljudi su se nakon iščitavanja ovih ajeta pitali: ”Koja je poruka ovih ajeta?”
Povezivanje potresa i određenih spoznaja bilo je neshvatljivo ljudima sve do posljednjeg stoljeća. Međutim, danas znamo da smo do mnogih saznanja o Zemljinim dubinama došli upravo zahvaljujući potresima. Čak i najkraći poluprečnik kojim bi stigli do centra Zemlje iznosi preko 6000 km. Nemoguće je da prevalimo ovu dionicu i savladamo visoke temperature kako bi dospijeli u jezgro Zemlje. Potresi nas, dakle, podučavaju o Zemljinim dubinama do kojih ne možemo doprijeti. (Potresom prilikom Smaka svijeta, ljudi će sigurno biti upoznati i sa vijestima osim ovih o kojim govorimo. Ne želimo, dakle, ustvrditi da ajeti upozoravaju samo na saznanja do kojih danas dolazimo. Ovakav naš pristup predstavlja samo pokušaj da se, pored tog osnovnog značenja, ajeti shvate i u malo širem kontekstu.)

ZEMLJINI TERETI

Zanimljiv je i 2. ajet sure ”Az-Zilzal”, u kome se govori o tome da će Zemlja izbaciti svoje terete. Godinama ljudi nisu uspijevali shvatiti šta su ti tereti. Općeprihvaćeno mišljenje je da se aludira na oživljavanje umrlih ili izlazak na površinu skrivenih podzemnih blaga. Geološkim istraživanjima posljednih stoljeća došlo se do saznanja da se u centru Zemlje nalaze gusti, teški metali. S otopljenim metalima, unutrašnjost Zemlje je mnogo teža i gušća od površinskog sloja. Zato prilikom potresa, u kojima su podzemne materije izbacivane na površinu, doista dolazi do toga da ”Zemlja izbacuje svoje terete”. Nijedan čovjek iz perioda u kome je živio Vjerovjesnik nije mogao znati da je unutrašnjost Zemlje načinjena od gustih i težih materija i da se, prilikom potresa, one izbacuju na površinu. U jednom širem kontekstu dozvolit ćemo sebi da pretpostavimo da se, pored osnovnog značenja ovih ajeta, možda aludira i na neke od činjenica koje smo gore spomenuli.
Što bolje poznajemo i razumijevamo Kur’an i svemir, više cijenimo i poštujemo ljepotu Allahovog stvaranja i savršenstvo Njegove vjere.

…Reci: “Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!” (39:9)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *