PODZEMNE VODE I KRUŽENJE VODE U PRIRODI

This post is also available in: English, German, Albanian, Arabic, Turkish

Kur’anski ajeti koji govore o padavinama i mjestu vode u našim životima, daju nam sasvim ispravna saznanja. Da živimo u nekom drugom povijesnom razdoblju, ova saznanja možda ne bismo tako jednostavno shvatili.

Zar ne vidiš da Allah spušta s neba kišu pa je u izvore u zemlji razvodi?… (39:21)

Međutim, s obzirom da je danas detaljno razjašnjen proces kruženja vode u prirodi, vrlo jednostavno razumijemo i saznanja iz kur’anskih ajeta koji su u vezi sa vodom. Uspordimo li kur’anske ajete sa starim ubjeđenjima o vodi, shvatit ćemo da, kao i o svemu drugome, Kur’an i o pitanju vode daje najispravnije podatke, ne ustupajući mjesto pogrešnim shvatanjima iz prošlosti.
Ilustracije radi, razmotrimo ajet (39- Az-Zumar, 21) koji govori da podzemne vode nastaju kao posljedica kiše. Da li je ovo saznanje, koje nam je prezentirano na nedvojben način, bilo poznato i u ranijim razdobljima? Vjerovatno ćemo se iznenaditi kada pročitamo saznanja koja iznose G. Castany i B. Blavoux, dva stručnjaka, koji su napisali poglavlje ”Hidrologija” u Encyclopedia Universalis: ”Prema Talesu iz Mileta, okeanska voda, koja na površinu izbija pod pritiskom vjetra, koji puše u dubinama kopnenih dijelova, pada na tle i tako ulazi u zemlju. Ovo mišljenje dijeli i Platon, te misli da se povratak u okean odvija uz pomoć velikog vrtloga. Što se tiče Aristotela, on je mislio da se vodena para, koja se podiže sa zemlje, koncentrira u hladnim udubljenjima brda i da se izvorske vode hrane iz ovih jezera. Prvo jasno otkriće u vezi konstantnog kruženja vode pripast će Bernardu Palissyu, 1580. god. Prema njegovom mišljenju, podzemne vode nastaju prodiranjem kiše u zemlju.”
Aristetolovo mišljenje je dominiralo u Srednjem vijeku. Prema njegovom mišljenju, podzemna jezera napajaju izvorišta vode.
Drugi pisac poglavlja ”Hidrologija” u Encyclopedia Universalis, R. Remenieras, iznosi sljedeće podatke: ”Da bi poimanja, koja su, na polju prirodnih pojava, u vezi vode, striktno filozofska, svoje mjesto ustupila istraživanja zasnovanim na objektivnim promatranjima, trebalo je čekati do renesanse. Leonardo da Vinci (1452-1519) se, u periodu renesanse, suprotstavlja Aristotelovim tvrdnjama. U svom djelu ‘Veoma lijepi govori o odlikama vode i izvora, bilo prirodnih ili vještačkih (Paris, 1570)’ Bernard Palissy iznosi svoje saopćenje o konstantnom kruženju vode kao i činjenicu da se vodeni izvori hrane kišom.”
Činjenicu da kiše formiraju podzemne izvore, koja je u VII stoljeću jasno rečena u Kur’anu, u Evropi je utvrđena u XVI stoljeću. Najpoznatija imena u filozofiji, poput Aristotela, Platona i Talesa, griješili su u svojim stavovima u vezi vode. Međutim, Muhammed, a. s., koji nije imao nikakve pretenzije ni u filozofiji, a ni u naučnim istraživanjima i koji je govorio da samo ljudima dostavlja Allahovu Objavu, opet nije pogriješio; opet je, bez bilo kakve greške, iznio ispravnu tvrdnju.

Reci: “Ja slijedim samo ono što mi Gospodar moj objavljuje. Ovo su jasni dokazi od Gospodara vašeg i uputstvo i milost za ljude koji vjeruju. (7:203)

KIŠNICA JE PITKA VODA

Kažite vi Meni: vodu koju pijete – da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo? Ako želimo, možemo je slanom učiniti – pa zašto niste zahvalni? (56:68-70)

Sve detalje u sistemu kruženja vode u prirodi, Uzvišeni Allah je kreirao na najsavršeniji način. Fizički zakoni i hemija vode pokazuju detaljnost Allahovog stvaranja. U ajetu je rečeno da je to što kišna voda nije slana rezultat Allahovog savršenog plana. Vidjeli smo da je ispravanje vode izvor kiše. Preko 90% isparene vode dolazi iz slanih mora i okeana. Zakoni u vezi isparavanja vode tako su podešeni da se prilikom isparavanja od prljavštine, soli i blata, očisti čak i voda iz najprljavijih mora, najslanijih okeana i iz najblatnjavijih voda. Tako ne pijemo vodu iz okeana i mora, nego izvorsku vodu, koja nastaje kao rezultat padavina vode koja se iz njih isparila. U Kur’anu se skreće pažnju na proces čišćenja i spuštanje vode sa neba, gdje se kaže “…i Mi s neba čistu vodu spuštamo.” (25: 48). U Kur’anu se, isto tako, kaže da se voda pojavila nakon formiranja Zemlje.

Ajet glasi:Iz nje je vodu i pašnjake izveo. (79:31)

Prve etape u stvaranju Zemlje bile su nepoznate u periodu objave Kur’ana. Iz tog razloga, svojevrsni fenomen je to što se u Kur’anu kaže da je pojavljivanje vode etapa nakon stvaranja Zemlje. Zemlja je u prvo vrijeme bila veoma topla. Na Zemlji, koja se polahko hladila, teški elementi poput željeza tonuli su prema centru, a na površini su ostali graniti i oksidi. Tokom hlađenja, na površini planeta se formirao jedan tanak sloj. Kada se površina ohladila i spustila ispod 100°C, voda iz unutrašnjosti je izašla na površinu i nastali su okeani i mora. Izlaženje vode na površinu u skladu je sa onim što se navodi u kur’anskom ajetu.

ODLIKE VODE

Procenat vode na Zemlji je, isto tako, od velike važnosti za nas. Kada bi kopno činilo veću površinu od vode, došlo bi do povećanja temperaturne razlike između dana i noći, te bi značajan dio Zemljine površine bio pretvoren u pustinju. Činjenica da preko 70% Zemljine površine čini voda rezultat je svjesne kreacije.
Kada bi pri hemijskim reakcijama voda imala razarajuće karakteristike poput određenih kiselina, ili kada se, poput argona, ne bi mijenjala, ne bi mogla vršiti svoju funkciju ni u svemiru, a ni u našem tijelu.
Karakteristike vode pri hemijekim reakcijama podešane su na poseban način tako da osiguravaju održavanje života. Sve poznate materije, bilo u čvrstom ili u tečnom stanju, skupljaju se prilikom hlađenja.
Svaka materija u čvrstom stanju manje je zapremine i gušća je nego kada je u tečnom stanju. Međutim, voda je stvorena sa odlikama koje se razlikuju od svih poznatih tečnosti. Sve dok ne padne na +4 stepena, voda se skuplja i pokazuje odlike koje posjeduju i ostale materije. Kada se, međutim, temperatura počne spuštati ispod +4 stepena, ona se, za razliku od svih materija poznatih u svemiru, počinje širiti. (Zapremina vode se, dakle, povećava.)
Kada voda smrzen, tada ima veću zapreminu. Tako smrznuta voda (led), pluta po vodi, ne padajući na dno. Međutim, sve druge materije koje su u tečnom stanju tonu kada pređu u čvrsto stanje. Zahvaljujući hemijskim zakonima koji su posebno podešeni za vodu, moguć je život u moru. Da je gustoća leda veća od gustoće vode, onda bi smrznuta voda u okeanima, jezerima i morima potonula na dno. Tada na njihovoj površini ne bi bilo ledenog pokrova koji bi spriječio dalje prodiranje hladnoće u vodu, te bi se proces zaleđivanja nastavljao sve dok se dna okeana, mora i jezera ne bi pretvorila u ledene planine. Zagrijavanjem zraka samo bi se mali dio ovih ledenih planina mogao otpati i pretvarati u vodu, te bi život pod vodom bio nemoguć.

SANŽAN LANAC I NAJSLABIJA KARIKA

I ostale hemijske osobine vode podešene su tako da omogućavaju održavanje života. Prenošenje vode iz dubina zemlje do svojih krajnjih tačaka, kod biljaka (podsjetimo se da je kod stabala riječ o visini od nekoliko metara) moguće je zahvaljujući hemijskim karakteristikama vode. Da je površinski napon vode nizak, kao što je to slučaj sa mnogim tečnostima, biljke ne bi mogle upijati vodu, a, u tom slučaju, ne bi bilo ni biljaka, ni životinja, a ne bi bilo ni nas.
Već smo skrenuli pozornost na niz kreacija koje su neizostavno potrebne za život. Čak i najmanji poremećaj u bilo kojoj od nebrojenih kreacija, od preciznog podešavanja brzine Velikog praska do naše udaljenosti od Sunca, od atmosfere do Van Allenovog pojasa, od temperature Zemlje do podzemnih slojeva, učinio bi život nemogućim. Naš život je vezan za pojave, koje su gotovo poput lanca sa hiljadama karika. Svaka karika lanca je veoma kompleksna i potpuno savršena. A lanac je jak čak i kod najslabije karike.
Ilustracije radi, kada bi sve u svemiru besprijekorno funkcioniralo tako da život čini mogućim, život bi bio onemogućen izostankom samo jedne karike, kao što je napon vode, koja na kosmiškom planu izgleda nebitna. Sve navedeno dokazi su kako je Stvoritelj sve planirao, kako je u svakom trenutku obaviješten o svemu i da je sve pod Njegovom kontrolom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *