ONO ŠTO NEBO VRAĆA

This post is also available in: English, German, Albanian, Arabic, Turkish

Riječ ”redž”’, koja se nalazi u arapskom originalu citiranog ajeta, ima značenje ”vratiti, poslati natrag”. Jedan od nezaobilaznih preduvjeta za život na Zemlji jeste kiša.

I tako mi onoga što nebo vraća. (86:11)

Kako to da se voda, koja se isparava usljed zagrijavanja, ne izgubi u nepreglednim prostranstvima svemira? Kiša s voda su se vraćale i padale na Zemlju i u vrijeme Poslanika, ali nivo naučnog znanja u to vrijeme nije bio dovoljan da objasni kako se to dešava. Nakon što je ustanovljeno postojanje različitih slojeva atmosfere, uspostavilo se da troposfera – jedan od ovih slojeva, sprečava gubljenje vode u svemir, a time i nestanak života na Zemlji. Ovaj sloj atmosfere vraća vodenu paru natrag na Zemlju u vidu padavina.
Većina fenomena kojima smo se bavili u prethodnom poglavlju, analizirajući ajet koji govori da je nebo ”zaštićeni svod”, dešavaju se zahvaljujući odlici atmosfere da odbija, odnosno vraća natrag. Nebo štiti Zemlju odbijajući radioaktivne čestice, radijaciju i štetne ultravioletne zrake iz svemira. Na taj način nebo istovremeno u svemir vraća ono što bi moglo ugroziti naš život, ali i sprečava da voda, koja je neophodna za postojanje života, u obliku pare napusti atmosferu. To što Kru’an upućuje na ovu odliku neba, koja je otkrivena tek u posljednjem stoljeću, ne može se objasniti ni nivoom znanja ljudi iz perioda Muhammeda, a. s., a ni slučajnošću.

KIŠOBRAN KOJI SE NE KVARI

Da atmosfera ne posjeduje odliku o kojoj govorimo, na Zemlji ne bi bilo moguće održati temperaturu neophodnu za život, koji je moguć jedino u veoma ograničenim temperaturnom rasponu. Ukoliko uzmemo u obzir apsolutni raspon temperature, od temeprature Sunca do apsolutne nule, život je moguć samo u rasponu manjem od 1% u odnosu na cjelinu. Koliko god da je teško postići temperaturu u ovom rasponu manjem od 1%, još je teže i održati je. Nagli porast ili pad temperature bio bi smrtonosan. Mi se, ilustracije radi, ugodno osjećamo na sobnoj temperaturi od oko 20°C. Ukoliko bi se desio nagli porast na 100°C ili nagli pad na -100°C, posljedice bi bile katastrofalne. Povratna snaga atmosfere osigurava stabilnost temperature i svjedoći da je stvorena radi služenja čovječanstvu i svim živim bićima.
Atmosfera je sačinjena od 78% azota, 21% kiseonika i 1% od karbondioksida i ostalih plinova. Ovi odnosi su optimalni za život na Zemlji. Kada bi, naprimjer, procenat kisika sa postojećih 21% porastao na 22%, mogućnost da grom prouzroči požar u šumi povećala bi se za 70%. Kada bi procenat kisika i azota u atmosferi bio veći, životne funkcije bi se ubrzale na opasan način. Kada bi ovaj procenat bio manji, životne funkcije bi se usporile i dovele nas u opasnost. Održavanje pomenutih omjera na jedan stabilan način moguć je zahvaljujući nizu atmosferskih fenomena, a osobina atmosfere da ”vraća” je samo jedan od njih. Nepostojanje bilo koje od ovih karakteristika atmosfere bilo bi fatalno. Ko može tvrditi da je ovaj savršeni kišobran imun na sve nepogode nastao slučajno? Ko može tvrditi da je to što smo tako dobro zaštićeni rezultat sretnog spleta okolnosti, zahvaljujući kojima voda neophodna za naš život biva zadržana u atmosferi i vraćena na Zemlju? Naš Stvoritelj je, bez sumnje, na savršen način planirao sve uvjete za život i stvorio nas. A poslije je, objavljivanjem Kur’ana, našu pažnju usmjerio ka ovim savršenim kreacijama.

Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih; tako misle nevjernici … (38:27)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *