MJESEČEVA ORBITA

This post is also available in: English, German, Albanian, Arabic, Turkish

U poređenju sa ostalim satelitima Sunčevog sistema, Mjesec je veliki satelit. O nastanku Mjeseca postoji više teorija. Prema najprihvaćenijoj od njih, Zemlja se sudarila sa nekim nebeskim tijelom, te se, kao posljedica ovog sudara, od Zemlje otcijepio jedan komad i kasnije se preobratio u Mjesec. Iako ne kategorično, ovu teoriju podržaju podaci koji u posljednje vrijeme stižu sa američkog sondnog vozila “Lunar Prospector”. Malo jezgro Mjeseca pokauje veliku sličnost sa Zemljinom korom.

I Mjesecu smo odredili položaj; i on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut. (36:39)

U više ajeta Kur’an je spominje Mjesec i njegovo kretanje. Uz pomoć podataka do kojih je došla moderna nauka postalo je jasno koliko je postojanje Mjeseca bitno za život na Zemlji. Svojim obimom, koji je za jedan satelit prilično velik i odgovarajućom udaljenošću na kojoj se nalazi, Mjesec čini stabilnim centar okretanja Zemlje. A to milijardama godina osigurava očuvanje klimatskih uvjeta koji su pogodni za život na našem planetu. Pojedini naučnici govore da se, zahvaljajući Mjesečevoj sili gravitacije, održava tečno stanje jezgra centra Zemlje. Na taj način se štiti magnetno polje našeg planeta. (Na ovo pitanje ćemo se osvrnuti u 18. i 19. poglavlju.) Kada ne bi bilo ovog magnetnog polja, kosmička radijacija bi direktno dopirala do Zemlje, a to bi uništilo život na njoj. Kada ne bi bilo Mjeseca, pretpostavlja se da bi se oko svoje ose Zemlja okretala za 10 sati, što bi se ozbiljno odrazilo na život na Zemlji. Privlačna sila kojom Mjesec djeluje na okeane, usporava brzinu kretanja Zemlje.

MJESEC I MATEMATIKA

Sve ovo, od zapremine Mjeseca do brzine njegove rotacije, rezultati su preciznih matematičkih proračuna realiziranih zahvaljujući Allahovoj preciznosti i savršenstvu u stvaranju. Upravo, na matematiku koju je koristio u svemiru Uzvišeni Allah skreće pažnju riječju ‘kader’.
Arapska riječ ‘kader’ znači ‘mjera’, ‘uspostavljanje mjere’, odnosno ‘matematičko uređenje’. I u 39. ajetu sure ”Ya-sin”, koji razmatramo u ovom pogljavlju, Svemogući Allah je za ”određivanje položaja” koristio riječ ”kader”. Udaljenost Mjeseca od Zemlje, njegova masa, brzina rotacije, njegov položaj u odnosu na Sunce, gravitacija…, sve je to matematički precizno proračunato. (Određena je mjera – kader.) Čak i najmanja promjena u ovim proračunima značila bi kraj života na Zemlji. Mjesec nije samo dior romantičnih noći, izvor pjesničkog nadahnuća, nego je, u isto vrijeme, i bitan činilac života na Zemlji.
Mjesec se okreće oko Zemlje zahvaljujući ravnoteži mnogih sila. Pored gravitacije Zemlje i Sunca, na to utječu i gravitacijska polja drugih planeta. Mjera u jednačini koja daje optimalno kretanje Mjeseca, rezultat je pravilnog podešavanja stotina različitih parametara. Da bi postojao život na Zemlji, bilo je potrebno optimizirati hiljade potrebnih parametara. Mjesec je samo jedan od njih.
Eto, tako je Uzvišeni Allah, dž. š., stvorio sistem u kojem je za postojanje Mjeseca i njegovo kretanje u svojoj orbiti na način da pomaže postojanju i održanju života na Zemlji bila potrebna vrlo precizno matematičko ustrojstvo. Svakako ne treba gubiti iz vida da je Mjesec samo jedan od faktora potrebnih za postojanje i održanje života na Zemlji.

STARI SAVIJENI PALMIN PRUT

Kruženje Mjeseca oko Zemlje upotpuni se za 27 dana, 7 sati, 43 minute i 11 sekundi. A to što se riječ ‘mjesec’ (kamer) u Kur’anu spominje 27 puta, poseban je kur’anski fenomen (Ovim pitanjem ćemo se pozabaviti u dijelu matematičkih fenomena u Kur’anu).
Mjesec se oko Zemlje kreće u savijenom, zavojitom orbitom. Dok Zemlja kruži oko Sunca, Mjesec oko Zemlje, ponekad ispred, a nekad iza nje, slijedi jedan spiralni put. Tako, Mjesec posjeduje orbitu koja se kreće uvijena dužinom zemljine orbite. Poput savijenog pruta. U ajetu koji razmatramo u ovom poglavlju, Mjesečea orbita je imenovana riječju ”urdžun”, koja znači ”savijeni palmin prut”. Ovaj savijeni prut je opisan još i kao ”stari”, a stari palmin prut jeste još tanji i savijeniji. Ovo je veoma lijepo i slikovito poređenje. U vrijeme objavljivanja Kur’ana bilo je nemoguće znati pojedinosti o Mjesečevoj orbiti, kao ni oblik orbite koji Mjesec iscrtava kružeći oko Zemlje.

VEZA SUNCA I MJESECA

Tako Mi Sunca i svjetla njegova, i Mjeseca kada ga prati. (91:1-2)

Kur’an je na savršen način opisao Mjesečevu orbitu poredeći je sa ”starim savijenim palminim prutom”. Što se tiče gore citiranog ajeta, u njemu se aludira na Mjesečevu vezu sa Suncem. Riječ ”tela”, upotrijebljena u ajetu, znači i ”pratilac”, ”onaj koji prati”. I, doista, zajedno sa Zemljom, čiji je satelit, Mjesec se okreće oko Sunca i gdjegod da se Sunce kreće u svemiru, tamo idu i Mjesec i Zemlja. Oko Sunca, koje se kreće i plovi, okreću se Mjesec i Zemlja, koji su, dakle, podređeni sunčevim kretanjima i, krećući se oko njega, mijenjaju svoj položaj u svemiru.
Sunce je centar kretanja sistema u kome se nalazi Mjesec. To što je rečeno da ”Mjesec prati Sunce”, jedan je od nebrojenih fenomena Kur’ana koji nas oduševljava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *