MAGLOVITO STANJE SVEMIRA

This post is also available in: English, German, Albanian, Arabic, Kurdish, Turkish

Prije no što se pozabavimo ovim kur’anskim ajetom, osvrnut ćemo se na jedan detalj vezan za prijevod ovog ajeta. Riječ koja je na početku ajeta prevedena kao ”zatim” jeste arapska riječ ”summe”.

Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: “Pojavite se milom ili silom!” – “Pojavljujemo se drage volje!” – odgovorili su. (41:11)

Osim što znači ”zatim”, ona znači još i ”poslije”, ”nakon toga”. A riječ koja je u ajetu prevedena kao ”maglina” jeste arapska riječ ”duhan”, koja može značiti još i ”dim”, ”magla”, ”para”, ”gas”. Iz ajeta se razumije da je svemir prošao kroz jedan stadij kada je bio u plinovitom stanju, te je, Allahovom voljom, iz ovog stadija prešao u drugi stadij u kome su nastali planete, Zemlja i druga nebeska tijela.

Znamo da se Zemlja, Sunce i zvijezde nisu nastali odmah nakon Velikog praska. Prije nastanka zvijezda, svemir je bio u stanju gasovitog oblaka, uglavnom sačinjenog od hidrogena i helijuma. Kondenzacijom i pritiskom, kao proizvod gasovitog oblaka oblikovane su planete, Zemlja, Sunce i druge zvijezde. Ova saznanja do kojih je danas došao čovjek, rezultat su niza otkrića promatranja i laboratorijskih istraživanja kroz povijest nauke. Ni znanje čitavog čovječanstva koje je živjelo u vremenu Muhammeda, a. s., nije bilo dovoljno da bi se došlo do zaključka kako je svemir prvobitno bio u plinovitom stanju. Sam Poslanik nije tvrdio da je on autor kur’anskih stavova, nego je, kao što se to često spominje, tvrdio da on samo dostavlja riječi od Stvoritelja svih svjetova:

To su nepoznate vijesti koje ti Mi objavljemo; ni ti ni narod tvoj niste prije ovoga ništa znali. Zato budi strpljiv, ishod će, zaista, u korist čestitih biti. (11:49)

PLINOVI ĆE SE JEDNOM PRETVORITI U MAGNOLIJE

Jasno je da naučni fenomeni koje nalazimo u Kur’anu ne postoje samo da bi bili mudžize, da bi se jednom ustanovilo ono što je Kur’an rekao, ili da bismo naučili neke naučne činjenice. Znanje koje crpimo iz Kur’ana je od fundamentalne važnosti. U Kur’anu je naša pažnja usmjerena na genijalnost začudnog stvaranja. Činjenica da Kur’an na čudesan način predskazuje buduće događaje, obavještava o onome što je bilo nedokučivo u vrijeme njegovog objavljivanja, nije jedino što je bitno. Kur’an također iznosi činjenice koje će tek kasnije postati poznate. Uzmimo za primjer 11. ajet sure ”Fussilat”. Mudžiza je to što prije 1400 godina Kur’an iznosi da je svemir u početku bio u stanju magline. Međutim, i formiranje zvijezda, planeta, ljudi i magnolija iz te magline, u okvirima zakona kojima je Allah, dž. š., podredio materiju, jeste mudžiza Allahovog stvaranja. Dakle, gledajući u kur’anske mudžize, ne smijemo gubiti iz vida opći nivo saznanja vremena u kojem su ti ajeti objavljivani, ali ni ono što se krije iza tih ajeta.

BESPRIJEKORNO ORGANIZIRANI ZAKONI

Svjedoci smo savršenog djelovanja fizičkih zakona prilikom stvaranja kada je maglina pod pritiskom formirala zvijezde. Zahvaljujući sili gravitacije, u plinovitom oblaku dolazi do sabijanja i stvaraju se zvijezde, ali na vrlo kontroliran način, tako da se zvijezde ne pretvaraju u crne rupe. Šta je to što tako kontrolira silu gravitacije? Zar ta mjera, ta ravnoteža otvoreno ne upućuje na svjesnog Stvoritelja? Prirodni zakoni se odnose na cijeli svemir, pa tako i na formiranje zvijezda. Njihove ciljeve je odredio Stvoritelj još prije stvaranja. Sila gravitacije nije svjesna ni inteligentna pa da može samostalno prouzročiti sva ova savršena ustrojstva. A kakva bi tek pometnja i nered vladali da Stvoritelj nije stvorio silu gravitacije, da je umjesto toga zvijezde, Mjesec i planete povezao debelim lancima kako bi ih održao na okupu? Stvaranjem zakona sile gravitacije Stvoritelj je riješio ovaj problem na najljepši mogući način. Isaac Newton (1642-1724), je prvi čovjek koji je otkrio silu gravitacije i smatrao je prirodnim zakonom koji je Bog uspostavio u svemiru. Međutim, ni on, a ni mnogi drugi fizičari nisu mogli znati da je svemir u početku bio u gasovitom stanju. To nije bilo poznato ni prije, a ni hiljadu godina nakon objave Kur’ana…

Sunce koje nas grije, plave okeane, i muzičke note i ukusna jela Allah, dž. š., je stvorio od plinovitog oblaka. (80:12)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *