LEGITIMACIJA NA VRHOVIMA PRSTIJU

This post is also available in: English, German, Albanian, Arabic, Turkish

Ljudima koji su živjeli u doba Vjerovjesnika vrhovi prstiju nisu predstavljali ništa značajno. Godine 1856. Englez po imenu Genn Ginsen otkrio je da svaki čovjek posjeduje različite linije na vrhovima svojih prstiju.

Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.(75:3-4)

Sve do tog vremena čovječanstvo nije ništa znalo o ovoj izvanrednoj odlici vrhova prstiju. Shvaćemo je da vrh prsta predstavlja svojevrsnu ličnu kartu svakog čovjeka. Kasnije je policija počela koristiti ovo saznanje prilikom hapšenja zločinaca ili prilikom identifikacije umrlih koji se nalaze u neprepoznatljivom stanju.
Vrhovi prstiju su identifikaciona karta, koja je različita čak i kod jednojajčanih blizanaca. Ovu legitimaciju nemoguće je krivotvoriti; na svemu što dodirnemo ostavljamo jedinstven potpis, koji niko ne može oponašati. Nemoguće je falsificirati ili oponašati taj pečat koji cijelog života neodvojivo nosimo sa sobom. Originalnost našeg pečata ne kvare nikakvi utjecaji, ni opekotine, ni povrede, ni promjene našeg tijela koje nastaju usljed starenja. Milijarde raznolikih dezena na dva kvadratna centimetra, koji, kao neizbrisive linije, funkcioniraju kao pečat! Kako ogromnu moć posjeduje naš Stvoritelj!

Ova lična karta na vrhovima prstiju ispisuje se dok smo još tromjesečni zametak u majčinoj utrobi i prati nas do mezara. Mimo činjenice što su vrhovi prstiju nepogrešive lične karte, u toku su radovi i istraživanja u pravcu njihovog korištenja u određivanju genetičkih nepravilnosti u našem tijelu. Ova istraživanja još nisu dosegla nivo naučne nedvosmislenosti, ali ukazuju na mogućnost da linije na vrhovima prstiju imaju veći značaj od onoga koji je do sada ustanovljen.

U vrijeme objave Kur’ana vrhovi prstiju su bili sporedan detalj. Činjenica da Uzvišeni Allah, dž. š., Koji će na ahiretu ponovno stvoriti čovjeka, upozorava na vrhove prstiju kao na bitan detalj na čovjeku, a ne nešto sporedno, zasigurno predstavlja još jedan kur’anski fenomen. Naš Stvoritelj nas upozorava da čak i vrhovi prstiju imaju itekakvu važnost.

DNA NA VRHOVIMA PRSTIJU

Možda su odlike tragova na vrhovima naših prstiju jedno od osnovnih upozorenja ovog ajeta. Pretpostavljamo da drugi razlog upozorenja na vrhove prstiju leži u činjenici što su u njima, kao i u ostalim dijelovima, kodirane sve odlike našeg tijela. Tako se, možda, upozorava da će u ponovnom stvaranju biti stvoreni svi detalji našeg tijela, pa čak i tačke koje izgledaju beznačajni kao što su vrhovi prstiju.
Razlog isticanja vrhova prstiju kao primjer je možda zbog toga što se oni prihvataju kao jednostavni i bez osobitog značaja u odnosu na ostale dijelove tijela. Čak i vrhovi prstiju, koji izgledaju najjednostavniji, su, sa svojim DNA, predstavljaju takvu banku podataka da se cijelo ljudsko tijelo može ponovno stvoriti na osnovu podataka iz jedne jedine tačke.
Otkriće DNA je jedno od najbitnijih otkrića u poviješti čovječanstva. Ovim otkrićem potpuno je opovrgnuto ubjeđenje da je ljudska ćelija jedna prosta struktura ispunjena vodom i zaokružena opnom. Detaljnim otkrićem ćelije i spuštanjem u detalje, postalo je jasno da je sve kreirano na veoma kompleksan način.
DNA se smatra osnovom života jer sadrži genetički kod koji je osnova nasljednih svojstava živih bića. Sastoji se od lančastih molekula (polinukleotida) u obliku dvostruke spirale.
Genetički kod je, zapravo, određeni slijed nukleotida. Sve naše odlike, od boje kose, očiju, do izgleda malog prsta, kodirano je u DNA.
Kada bismo htjeli ispisati podatke u DNA, dobili bismo enciklopediju od 1000 tomova ili milion stranica. Povrh svega, DNA ima sposobnost da sve te podatke kopira u periodu od 20 do 80 minuta.
U riznici podataka od 1000 tomova, u DNA-u ispisane su sve odlike našeg tijela. Uzmemo li u razmatranje vrh prsta, koji izgleda kao jedan od najjednostavnijih i nebitnih detalja na tijelu, DNA samo jedne ćelije tog dijela dat će podatke cijelog našeg organizma. Našem Stvoritelju je lahko uzeti sve ove podatke i ponovno nas stvoriti. Kako god Mu je prvo stvaranje bilo lahko, ovo stvaranje će Mu, isto tako, biti lahko.

I Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: “Ko će oživiti kosti kad budu truhle?” Reci: “Oživit će ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio.” (36:78-79)

HAVIN MITOHONDRIJALNI DNA

On vas od jednog čovjeka stvara – a od njega je drugu njegovu stvorio… (39:6)

Zahvaljujući usavršavanju mikroskopa, postalo je moguće analizirati ćeliju. Studiozna analiza ćelije znači bolje upoznavanje ljudskog organizma. Svaki muškarac i žena u svojoj DNA ima i muški i ženski genetički kod. Razumijevanje ove činjenice osigurat će bolje shvatanje kako je hazreti Hava stvorena od Adema, a. s., ili kako je Isa, a. s., stvoren samo od hazreti Merjeme.
I Tevrat, i Indžil i Kur’an iznose kako je cijelo čovječanstvo stvoreno od jednog muškarca i jedne žene. Otkrića do kojih se došlo prilikom istraživanja sprovedenih na ćeliji, potvrđuju ispravnost ove teze svetih knjiga.

Energija u našem tijelu proizvodi se u energetskim centralama u ćelijama, mitohondrijama, koje su male veličine, ali velike funkcije. One posjeduju posebne DNA, koje se razliku od DNA u jezgru ćelije, o kojima smo maločas govorili. U ćelijama svih ljudi različitih rasa, visina i sa različitih kontinenata nalaze se mitohondriji, o kojima govorimo, a u mitohondrijima mitohondrijalni DNA. Razlika ovog molekula od ostalih molekula ćelije jeste to što se on na potomke prenosi jedino i samo putem majke.
Kao rezultat analiziranja mitohondrijalnih DNA svih ljudi različitih rasa i različitih odlika, ustanovljeno je da su svi ti ljudi rođeni, odnosno potječu od samo jedne majke.
To znači naučno potvrđivanje kur’anske teza koja kaže da smo svi stvoreni od samo jednog para (od samo jedne žene). To, u isto vrijeme, znači potvrdu i navoda svetih knjiga. To je naučni dokaz da su, zapravo, svi ljudi braća i da je rasna podvojenost apsurd koji su ljudi vještački proizveli. Ovo otkriće u mikrosvijetu ćelije ujedinjuje vjeru, nauku, antirasističke ideje, koje brane bratstvo među ljudima.

O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa. (49:13)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *